Adatvédelmi Irányelvek

2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR). Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat feldolgozó adatkezelők/jogalanyok kötelesek alkalmazni az új követelményeket, és átláthatóan tájékoztatni az érintetteket az adatok feldolgozásának módjáról.

AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

Mivel kötelesek vagyunk betartani a GDPR előírásait, ugyanakkor elkötelezettek vagyunk az adatbázisunkban tárolt személyes adatok (amelyek a feldolgozás céljától függően a következők: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím stb.) védelmére, tájékoztatjuk Önt, hogy ezen adatokat kizárólag az Önnel kapcsolatban lefolytatott folyamatok sikeres lebonyolítása érdekében használjuk majd fel. Ilyen folyamat többek között a FOGLALÁS/ÉRTÉKESÍTÉS/ RENDELÉS, SZÁLLÍTÁS, JÓTÁLLÁS ÉS SZERVÍZ, a cég és vevői közötti kapcsolatok fenntartása - ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, toborzási folyamatok lebonyolítása).

MILYEN LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlásához kérjük, olvassa el az érintettek jogaira vonatkozó részt (a jelen tájékoztató 2. fejezetét).

HOGYAN TUDOK KAPCSOLATBA LÉPNI ÖNÖKKEL?

Amennyiben vannak még kérdései, vagy további adatokra van szüksége az adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mailt a dpo@h-metal.ro címre, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk rá.

Megjegyzés: A H Metal betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó összes törvényes előírást.

Kérjük, olvassa el a feltüntetett információkat, mivel ezek a H Metal személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelveit tükrözik.

A H Metal SRL a személyes adatokat kizárólag a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feltételek szerint dolgozza fel – lásd a Jogi háttér című, 4. fejezetben.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGI HÁTTERE:

Az (EU) 2016/679 rendelet és a kapcsolódó jogszabályok értelmében az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a H Metal és az érintett személy kapcsolatát szolgálhatja. Az Ön által megadott adatokat a lehető legnagyobb titoktartás mellett kezeljük, és az adatokat kizárólag azokra a célokra használjuk fel, amikre őket begyűjtöttük.

Kérjük, olvassa el az alábbi, az adatkezelés céljaira és jogi hátterére vonatkozó részleteket:

1.1. SZERZŐDÉSKÖTÉSAZ ÜGYFELEKKEL ÉS A VELÜK LÉTREJÖTT KAPCSOLATOK KEZELÉSE:

a. Rendeléskor megadott adatok:

Az általunk tárolt személyes adatait szerződések lebonyolítására és az Ön kéréseinek feldolgozására használjuk fel. A szerződés vagy a kérés teljesítését követően az adatait az adózási és kereskedelmi jogszabályokban megszabott tárolási feltételek mellett és, amennyiben szükséges, az Adatkezelő jogainak védelmére szükséges ideig tároljuk.

b) A hírlevél igénylésénél megadott adatok:

Amikor feliratkozik egy hírlevélre és megadja az adatait, ezen adatokat a H Metal kizárólag direkt marketing üzenetek küldésére használja fel.

A direkt marketing révén folyamatosan tájékoztathatjuk Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról és kampányainkról, a hatályos jogszabályok rendelkezéseiknek megfelelően. Amint Ön leiratkozik a hírlevélről, az adatok felhasználása is rögtön leáll. A hitlevélről bármikor ingyenesen leiratkozhat, úgy, hogy belép a „Feliratkozások” menüpontba és a hírlevélnél bejelöli a „Leiratkozás” opciót, vagy küld egy e-mailt az office@h-metal.ro címre, amelyben kifejezetten kéri a leiratkozást.

1.2. ÜZLETIRÁNYÍTÁS: SÜTI POLITIKA

Az Ön felhasználói élményének javítása érdekében a weboldal sütiket használ, ezek megkönnyítik a látogatók számára a használatát.

A sütik szerepe általában az, hogy gyors és egyszerű interakciót biztosítsanak a felhasználók és a weboldalak között. A sütiket ugyanakkor arra is használják, hogy, ha legközelebb újra meglátogatnak egy weboldalt, a felhasználók ugyanonnan folytathassák tevékenységüket, ahol azelőtt abbahagyták. Gyakorlatilag a sütik közlik a szerverrel, hogy melyik oldalakat kell megjelenítenie a felhasználó számára, anélkül, hogy a felhasználónak emlékeznie kellene az általa böngészett oldalakra vagy a teljes oldalt újra át kellene böngésznie az elejétől.

2. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI AZ ÁLTALA MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

2.1. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI ÉS EZEK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

A GDPR Rendelet értelmében Önt, mint érintett személyt, a következő jogok illetik meg.

a. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: jogában áll megerősítést szerezni a személyes adatai feldolgozásáról és, amennyiben történik adatfeldolgozás, hozzáférni az adataikhoz.

b. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. Amennyiben online fiókkal rendelkezik személyesen is elvégezheti a szükséges változtatásokat a fiók beállításainál.

c. Az adatok törléséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy, amennyiben a GDPR rendeletben meghatározott okok fennállnak, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

d. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben Önnek jogában áll korlátozni az adatkezelést.

e. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy megkapja az Önre vonatkozó személyes adatokat és arra, hogy továbbítsa ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

f. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR-en alapuló kezelése ellen.

g. Az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

h. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait nem a jogszabályok előírásainak megfelelően kezelték, jogában áll panaszt benyújtani a Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeletéért felelős Nemzeti Hatóságnál [Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal].

Hogyan gyakorolhatja ezen jogait?

A fent említett jogok gyakorlása érdekében, kérjük, küldjön egy írásos, keltezett és aláírt kérelmét a dpo@h-metal.ro.ro e-mail címre, vagy a Vajdahunyad u. 9/18, Marosvásárhely (Tg. Mureș), Maros (Mureș) megye postai címre, az adatvédelmi felelős figyelmébe ajánlott küldeményként.

Válaszadási határidő

Kérésének kézhezvételétől számítva legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az általunk foganatosított intézkedésekről, vagy azokról az okokról, amik miatt a kért intézkedések nem hajthatók végre.

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem teljesítése érdekében minden ésszerű lépést megteszünk az érintett személyazonosságának ellenőrzésére.

Továbbá, a GDPR rendelet értelmében, a fent említett válaszadási határidő szükség esetén legfeljebb két hónappal meghosszabbítható a kérések összetettsége és száma miatt. Amennyiben ilyen eset áll fenn, előzetesen tájékoztatjuk Önt.

3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

Az Európai Unión belül működő személyes adatokat feldolgozó címzettek kötelesek betartani az Adatkezelő által is betartott jogszabályokat és az Adatkezelő által biztosított adatvédelmi szinttel azonos mértékű védelmet biztosítani.

3.1. ADATKÜLDÉS MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA CÉLJÁBÓL

A H Metal által tárolt személyes adatokat a megrendelések teljesítése/kiszállítása érekében továbbítjuk a vállalat munkatársainak. Amennyiben a futárszolgálatot választja, az adatait például futárcégeknek, szállítmányozó cégeknek továbbíthatjuk.

 

3.2. ADATKÜLDÉS A HÍRLEVÉLSZOLGÁLAT CÉLJÁBÓL

Annak érdekében, hogy ez a szolgáltatás a kívánt paraméterekkel működjön, egy e-mail kézbesítésre szakosodott harmadik fél szolgálatait vettük igénybe, illetve a The Rocket Science Grouphoz tartozó mailchimp.com platformot használunk. Ez utóbbi adatvédelmi szabályzata a https://mailchimp.com/legal/privacy / oldalon érhető el.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, akár a fiókjából, a „Feliratkozások” menüpontban, akár a „Leiratkozás” gombra kattintva a beérkezett e-mailben, vagy az office@h-metal.ro e-mail címre küldött levélben, amelyben kifejezetten kéri a leiratkozást.

3.3. ADATKÜLDÉS KÖZINTÉZMÉNYEKNEK, BÍRÓSÁGOKNAK, VALAMINT ILLETÉKES HATÓSÁGOKNAK BŰNCSELEKMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA CÉLJÁBÓL

Különleges esetekben, amikor ezt jogszabály írja elő, a H Metal tájékoztatást adhat a személyes adatokról az illetékes intézményeknek.

3.4. KÖZÖSSÉGI HÁLÓ PLUGINEK

Weboldalunk a közösségi hálózatok (pl.: www.facebook.com) üzemeltetőitől származó „plugineket” használ. A weboldalunkon található összes közösségi háló plugin láthatóan és egyértelműen meg van jelölve:

Facebook likebox

Ezzel a pluginnel hozzuk létre a kapcsolatot a www.h-metal.ro honlap és a cég hivatalos Facebookon oldala (https://www.facebook.com/HMetalRo/) között. Ezzel a pluginnel a H Metal nem gyűjti/tárolja az ügyfelei személyes adatait, de a Facebookkal létrehozott kapcsolatnak köszönhetően az ügyfelek a honlapunkon is láthatják azokat az ismerőseiket, akiknek tetszik HMetal.Ro honlapja.

3.5. GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS WEBELEMZŐ SZOLGÁLTATÁS

Weboldalunk a Google Inc. „Google AdWords/Analytics” webelemző szolgáltatását használja statisztikai célokra.

Ez a weboldal a Google, Inc. („Google”) tulajdonát képező Google Analytics webelemző szolgáltatást használja, ami pedig sütiket használ. A süti által generált, a weboldal felhasználására vonatkozó adatokat a Google tovább küldi és az Egyesült Államokban található szervereken tárolja.

Amennyiben engedélyezve van az IP-cím anonimizálása, az Ön IP-címét a Google az EU tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség egyéb részes államaiban rövidíteni fogja. Csak kivételes körülmények között továbbítják először a teljes IP-címet az Egyesült Államokba a Google szerverére, majd rövidítik le. A weboldal üzemeltetője megbízásából a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékelésére, a honlap tevékenységeiről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal üzemeltetőjének az oldalra és az internethasználatra vonatkozó kiegészítő szolgáltatások nyújtására.

A Google Analytics által felhasznált, az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet nem társítják más Google-adatokhoz. A sütik használatát a böngésző megfelelő beállításaival elutasíthatja, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. Dönthet úgy is, hogy a jövőben nem használja a Google Analytics szolgáltatást, ha letölti és telepíti a böngészőjéhez a Google Analytics Opt-out Browser Addon-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Megjegyzés: A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további adatokért kérjük, keresse fel a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html oldalt.

4. JOGI HÁTTÉR

További részletekért olvassa el az alábbi jogszabályokat:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelete

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (elérhető a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT oldalon).

  • A személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről az elektronikus kommunikáció ágazatában szóló 506/2004. számú Törvény.

Cégünk legmagasabb szintű vezetése egyedi belső eljárások/személyes adatok védelmét célzó szabályok bevezetéséve szeretné biztosítani, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot a cég összes alkalmazottja betartja.


H csoport - H csoport A Metal több területen működik.

Iratkozz fel a hírlevélre

Folyamatosan frissítjük a szakterületünkkel kapcsolatos hírekről és ajánlatokról